Karın ön duvarı neresidir? Yapısında neler vardır?

Kaburga kıvrımları ile kasık bölgeleri arasında kalan alana karın ön duvarı denir. Karın ön duvarı cilt, cilt altı yağ dokusu, kaslar, kasları saran kılıfları ve karın zarından meydana gelmektedir. Karın ön duvarı orta bölgesinde ise anne karnında bebeğin bir kordon ile anneye bağlandığı ve doğum sonrası kapanan, göbek çukuru halini alan yapı yani göbek bulunmaktadır.

Karın duvarı fıtığı nedir?

Kasık bölgesi haricinde karın ön duvarındaki doğuştan olan ya da sonradan meydana gelen herhangi bir zayıf noktadan karın içi organların dışarıya doğru çıkması yani bombeleşmesine karın duvarı fıtıkları denmektedir.

Kaç tip karın ön duvarı fıtığı vardır?

 • Epigastrik fıtık: Göbek ile iki kaburganın birleştiği yer arasındaki fıtıklar
 • Umbilikal (göbek) fıtık: Göbek çukuru ve etrafındaki fıtıklar
 • İnsizyonel(kesi yeri) fıtık: Karın ameliyatları sonrası kesi yerlerinden olan fıtıklar

 

 

 

 

 

 

Karın duvarı fıtıkları nasıl ve kimlerde oluşur? Risk altında mıyım?

Karın ön duvarı fıtıklarında birçok risk faktörü vardır. Bu riskler doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Karın içi basınç artışı yapan durumlar bir şekilde gelişen bu zayıflıklardan organların çıkmasına neden olur.

Riskli bireylerin belirlenmesinde aşağıdaki durumlar akılda bulundurulmalıdır:

 • Obezite
 • Kronik öksürük
 • Gebelik
 • Şiddetli kusma atakları
 • Ağır kaldırma
 • Kabızlık/işeme zorluğu
 • İleri yaş
 • Karın ön duvarı yaralanmaları (bıçaklanma/ateşli silah)

Karın ön duvarı fıtıkları hangi şikayetlere neden olur?

Şişlik ve ağrı en önemli şikayetlerdir. Sıklıkla en dikkat çeken şikayet yatmakla ya da üzerine bastırmakla kaybolan şişliktir. Bazen ağrı ilk bulgu olabilir ancak sıklıkla şişlik ile beraber görülmektedir. Ağrıyı artıran en önemli etkenler ağır kaldırma, ıkınma ve uzun süre ayakta kalmadır.

Eğer karın ön duvarında meydana gelen zayıflıktan çıkan organ geri dönemez yani fıtık içinde sıkışırsa şiddetli ağrı, bulantı, kusma ve büyük abdest yapamama gelişirse buna boğulmuş fıtık denir ve acil ameliyat gerektirir.

Karın ön duvarı fıtıklarında tanı nasıl konur?

Hastalar sıklıkla karın bölgesinde şişlik ve zaman zaman da ağrı hissederek doktora başvururlar. Hastadan alınan bilgiler, geçirdiği ameliyatların öyküsü ve yapılan fiziki muayene ile tanı rahatlıkla konur. Bazı durumlarda fıtığın büyüklüğü, hangi bölgeleri kapsadığı, içinde ne olduğu ve olası ameliyat için hazırlık amacıyla ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılarak tanı kesinleştirilir.

Karın ön duvarı fıtıklarında tedavi nasıl yapılır?

Tüm fıtıklarda olduğu gibi karın ön duvarı fıtıklarında da tedavi cerrahi yöntemle açıklığın kapatılması ve sentetik yama ile kuvvetlendirilmesidir. Korse ya da herhangi bir medikal ürün ile tedavi yoktur.

Hangi cerrahi teknikler kullanılmaktadır?

Ameliyatın tipini belirlemeden önce cerrah tarafından dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Hastanın yaşı, mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar, fıtığın büyüklüğü, karın duvarı ile fıtık açıklığı oranı, aynı fıtıktan öncesinde ameliyat olup olmadığı ve enfeksiyon olup olmaması değerlendirildikten sonra ameliyat tipine karar verilir

Açık cerrahi

Fıtıklaşma üzerine yapılan kesi ile zayıflık olan bölgeye ulaşılır. Daha sonra fıtıklaşan organ ve dokular karın içine gönderilir ve açıklık dikiş işe kapatılarak üzerine sentetik yama ile takviye yapılır.

Laparoskopik cerrahi

Fıtık bölgesini görebilecek ve işlem yapabilecek uzaklıkta, genellikle fıtıklaşmanın karşı tarafına yapılan küçük kesiler aracılığıyla yerleştirilen özel cihazlar ile yapılır. Laparoskop denen ve optik görüntüleme işlemine sahip cihaz ile fıtık içeriden görülür. Fıtık içindeki organ ve dokular karın içine çekilir ve ardında açıklık kapatılarak ya da kapatılmadan yama ile bu bölgedeki zayıflık onarılır. Açık yönteme göre kesiler daha küçük olduğundan daha az ağrı ve daha erken normal hayata dönme avantajları vardır.

Robotik cerrahi 

Laparoskopik cerrahiye benzer bir işlemdir ancak 3 boyutlu görüntüleme ile cerraha kolaylık sağlar. Cerrah hastadan uzak bir platformu kullanarak hastaya laparoskopideki gibi yerleştirilen özel aletleri yönlendirerek ameliyatı gerçekleştirir.