Tüp Mide (Gastric Sleeve) Ameliyatı Nedir_

Karın içi ameliyatı terimi, geniş olarak karnın açılmasını (laparotomi) ve cerrahi müdahele yapılmasını içeren cerrahi prosedürlerin tamamını kapsar. Her karın organının ameliyatı, o organın tarifi ile bağlantılı olarak ayrı ayrı ele alınır. Karın boşluğunu etkileyen hastalıklar genellikle kendi adları altında ele alınır.

Karın İçi Ameliyatı Tipleri

Bu yazı kapsamında en yaygın uygulanan karın içi ameliyatı tipleri açıklanmıştır. Apendektomi ameliyatı karın boşluğunun cerrahi olarak açılması ve apandisitin çıkarılmasıdr. Tipik apandisit için kesin tedavi olarak uygulanır, ancak bazen apandisit başka bir prosedürle çıkarılır. Sezaryen bir veya daha fazla bebek doğurmak veya nadiren ölü bir fetüsü çıkarmak için uygulanan operasyondur.

Annenin karnı ve rahmi yoluyla bir veya daha fazla kesinin yapıldığı karın içi ameliyatı sezaryendir. Kasık fıtığı ameliyatı, kasık fıtığının onarımı için yapılan karın içi ameliyatı tipini ifade eder. Keşif laparotomisi kanama veya travma kaynağının yerini belirlemek için karın boşluğunun açılması anlamına gelir. Bunu, birincil sorunun onarımı veya ortadan kaldırılması takip edebilir veya etmeyebilir.

Kapalı Karın İçi Ameliyatı

Laparoskopi karın boşluğuna küçük kesilerden sert tüplerin yerleştirildiği karın içi ameliyatı için kapalı bir yöntemdir. Tüpler, karnın doğrudan veya dolaylı olarak görüntülenmesi ve tedavisi için küçük bir kameranın girişini sağlar. Ayrıca cerrahi aletlerin ve gazların da boşluğa girmesine izin verir. Karın, karbondioksit gazı ile şişirilerek ameliyathanedeki monitörde prosedürü göstermek için küçük bir kamera kullanılır.

Karın İçi İltihabı

Karın içi apse bazen başka bir durumun sonucu olarak ortaya çıkar. Yine de birçok vaka karın içi ameliyatısonrası meydana gelir. Karın içi iltihaplara büyük olasılıkla bakteriyel bir enfeksiyon neden olur. Bunlara neden olan en yaygın bakteriler mide ve bağırsaklarda bulunur.

Bunlardan biri de Escherichia coli’dir (E. coli) ve tedavi edilmezse bakteri çoğalır. Bu apseler enflamasyona neden olabilir ve gereğinden fazla çoğalarak sağlıklı dokuyu öldürebilirler. Antibiyotikler, karın içi apseye yol açabilecek bir enfeksiyonun tedavisine yardımcı olabilir. Ancak apse bir kez geliştikten sonra antibiyotikler de işe yaramaz.

Karın İçi Apsenin Ameliyatsız Tedavisi

Bir apsenin sağlıklı bir şekilde iyileşmesi için sıklıkla sıvının boşaltılması gerekir. Bunun için çeşitli yöntemlerin yanında karın içi apse ameliyatı gerçekleştirilebilir. Ancak sıklıkla karın içi iltihabı ameliyatı ile apsenin boşaltılmasıyla birlikte antibiyotikler verilir. Antibiyotik türü, apsenin şiddetine, hasta yaşına ve sahip olabileceği diğer sağlık sorunlarına bağlı olacaktır.

Karın içi iltihabı ameliyatı olmadan sıvıyı çıkarmanın bir yolu perkütan drenajdır. Sağlık uzmanı deri üzerinden bir iğneyi enfeksiyonun olduğu yere yönlendirir. Bu diğer karın içi ameliyat yöntemleri ile karşılaştırıldığında oldukça kısa bir prosedürdür. Rahatlamaya ve yapılırken ağrı hissetmemeye yardımcı olmak için hastaya sakinleştirici ve lokal anestezi verilecektir.

Karın İçi Apse Ameliyatı

Karın içi apseyi boşaltmak için uygulanan başka bir yöntem de ameliyattır. Ameliyat ayrıca bağırsak delinmesi gibi apseye neden olan durumların düzeltilmesini de içerebilir. Bazı durumlarda birden fazla karın içi ameliyatprosedürüne ihtiyaç duyulur. Çoğu zaman, boşaltıldıktan sonra apse boşluğunda bir drenaj kateteri bırakılır.

Sağlık ekibi kontrol edecek ve gerektiğinde bu drenaj kateterini kaldıracaktır. Sonuç, enfeksiyonun nedenine ve ne kadar çabuk tedavi arandığına bağlı olacaktır. Doğru erken tedavi, karın içi apsesi olan kişilerde sonucu büyük ölçüde iyileştirebilir. Apse tedavisi görürken beslenme desteğine ihtiyaç duyulabilir ve bu besleme tüpü yerleştirerek yapılabilir.

Karın İçi Tümörü

Cerrahlar genellikle karın boyunca kitleleri teşhis etmek ve tedavi etmek için çağrılır. Bunlar, periton kitlesinden dalak kitlesine veya kolon kanserine kadar her şeyi içerebilir. Kitleler iyi huylu veya kanserli olabilirken iyi huylu kitlelerin tüm vücuda yayılma özelliği yoktur. Kanserli kitleler yerel dokuları istila edebilir ve karaciğer veya akciğerler gibi uzak bölgelere yayılabilir.

Tümör tipini belirlemek için ilk adım, uygun tanı testleri ve tedaviyi belirlemektir. Bu süreç, şüpheli kitle tipine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Şüphelenilen süreçten bağımsız olarak karın içi kanser ameliyatı öncesi prosedür öykü ve fizik muayenedir. Bu başlangıç prosedürlerini genellikle laboratuvar çalışmaları ve görüntüleme takip eder.

Görüntüleme çalışmasına bağlı olarak hastalar tedaviye biyopsi alınması ile devam edebilir. Kan testleri, hastanın genel sağlığının yanı sıra potansiyel kanser belirteçlerini de belirler. Laboratuvar bulguları prognozu ve ideal tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olabilir. Patologlar, kitlenin çıkarıldığından emin olmak için cerraha karın içi kitle ameliyatı operasyonunda yardımcı olacaktır.

Kanser Tedavi Yöntemleri

Kitle kanserliyse, vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa, kemoterapi veya radyasyonla tedavi en iyi seçenek olabilir. Kanserli tüm hastalar birden fazla branşın bir araya geldiği multidisipliner bir tedavi ekibinden yararlanır. İlgili ekip genellikle ilgili cerrahlar, onkologlar, radyologlar ve patologlardan oluşur. Ekip, hastaya karın içi ameliyatı öncesi ve sonrası nasıl davranılacağı konusunda fikir birliğine varacaktır.

İyileşme süreci, prosedürle ilişkili konuma, boyuta ve komplikasyonlara göre değişecektir. Hastalara karın içi tümör ameliyatı gerektiğinde, gelişebilecek kitle çeşitlerini yeterince anlayan cerrah bulmak önemlidir.

Karın İçi Yapışıklıklar

Karın içi yapışıklıklar, tüm karın ameliyatlarının yarısından fazlasından sonra ortaya çıkar. Yapışıklık önemli bir ameliyat sonrası komplikasyon kaynağıdır, yani karın içi ameliyatı için kaçınılmaz sonuçtur. Titiz cerrahi teknik ve diğer bazı önlemlerle bir dereceye kadar önlenebilirler. Bu nedenle hekimler, bunların ortaya çıkış mekanizmalarına, sonuçlarına ve bunların önlenebileceği yöntemlere aşina olmalıdır.

Karın yapışıklıkları semptomlara veya komplikasyonlara neden olmazsa, genellikle tedaviye ihtiyaç duymazlar.Karın içi yapışıklıklar komplikasyonlara veya semptomlara neden oluyorsa laparoskopik veya açık cerrahiyle tedavi edilmelidir. Ancak tedavi için yapılan karın içi yapışıklık ameliyatı yeni yapışıklıkların oluşmasına neden olabilir. Karın içi yapışıklıklar bağırsak tıkanıklığına neden olursa, hemen bir hastanede tedaviye ihtiyaç olacaktır.

Doktorlar hastayı muayene edecek ve acil ameliyata ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için testler isteyecektir. Acil karın içi ameliyatı ihtiyacı yoksa doktorlar tıkanıklığı ameliyatsız tedavi etmeye çalışabilir. Sağlık uzmanları hastaya intravenöz sıvılar vererek sindirim sistemi boşaltmak için burundan mideye tüp yerleştirecektir. Tıkanıklık ortadan kalkmazsa, cerrahlar bağırsak tıkanıklığını gidermek için yapışıklıkları serbest bırakmak için ameliyat yapacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir