KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI KONGRE VE TOPLANTILAR

 Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, Rektum Cerrahisi Sonuçları, GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. “Laparoskopik Rektum Cerrahisi Sonuçları”, 8-9 Mart 2013, İstanbul

· XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, “Cerrahlar ‹çin Radyolojik Görüntüleme Ve Anorektal Pelvik Taban USG Kursu, 10-23 Mayıs 2015, Antalya

· 18. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, “İnteraktif Olgu Sunumları” 04 Mart 2017, Mersin

· Kolorektal Cerrahi Hastalarında Nütrisyon Okulu, “Kolorektal kanserli olgularda immünonütrisyon, EPA ve GLA’nın yeri varmıdır?” 12 Mayıs 2018, Antalya

· Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu, “ Kolonun Divertiküler Hastalığı” 7 Eylül 2017, Ankara

· 20. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, “Fstülotomden ne zaman kaçınalım?” 04 Kasım 2017, İstanbul

· XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, “Perine Travmasında Ne Zaman Stoma”, 16-20 Mayıs 2017, Antalya

· Cerrahi Araştırma Kongresi, “ Sözlü Bildiri Oturum Başkanlığı” 10-12 Kasık 2017, Kocaeli

· 22. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, “ Perianal apse! Nasıl Direne Edelim?, 24 Şubat 2018, İstanbul

· 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, “Benign Anorektal Hastalıklar Video Panel 2, Rektosel onarımı Perineal/Abdominal, 11-15 Nisan 2018, Antalya

· 24. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, “Neden blnmeyen anal ağrı” 13 Ekim 2018, İstanbul

· 25. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, “Perianal apselerin anatomive radyolojik anatomisi”, 24 Kasım 2018, Zonguldak

· Kolorektal Kanserlerde Tarama Ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi, “Nüks kolon kanseri”, 30 Kasım-1 Aralık Antalya

· 3. Temel Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, “Güvenli Anastomoz Teknikleri: İntra ve Ekstrakorporeal Teknikler ve ICG Uygulaması”, 14 Aralık 2018, İstanbul

· Reklam ve Sosyal Medya, 6. Ulusal 5. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, 17-20 Ekim 2019, Antalya

· RNY gastrik By-pass standart Teknik. 3. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, 21-24 Kasım 2019, Antalya