Kurslar

1997 Sahra Sağlık Hizmetleri Kursu, Samsun

· 1997 İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği Kursu, Ankara

· 2005 Kronik Venöz Yetmezlik Kursu, İstanbul

· 2005 Mikrocerrahi Kursu, GATA, Ankara

· 2005 10. Cerrahi Gastroenteroloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul

· 2007 İlk Yardım Eğitici Eğitim Kursu, GATA, Ankara

· 2008 Endoskopi Kursu, İstanbul

· 2008 Endorektal Ultrason Kursu, Şişli Etfal EAH, İstanbul

· 2009 Deney Hayvanları Kullanım Kursu, GATA, Ankara

· 2009 2. Temel Biyoistatistik Kursu, GATA, Ankara

· 2010 Total Mezokolik Eksizyon Kursu, AÜ Tıp Fakültesi, Ankara

· 2011 TKRCD Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu, İzmir

· 2011 Anorektal Fizyoloji Kursu, İstanbul

· 2011 Klinik Araştırma ve Makale Diseksiyon Kursu, Ankara

· 2015 2.European Board of Surgery Qualification Course, İstanbul

· 2016 Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, İstanbul

· 2017 TKRCD Komplet Mezokolik Eksizyon Kursu, İstanbul