Tanısal laparoskopi olarak da bilinen laparoskopik ameliyat yöntemi, karın içindeki organları incelemek için kullanılan cerrahi bir tanı prosedürüdür. Sadece küçük insizyonlar gerektiren düşük riskli, minimal invaziv bir prosedürdür.

Laparoskopik Ameliyat Yöntemi

Laparoskopik ameliyat yönteminde karın organlarına bakmak için laparoskop adı verilen bir alet kullanır. Laparoskop, önünde yüksek yoğunluklu ışık ve yüksek çözünürlüklü kamera bulunan uzun, ince bir tüptür. Alet karın duvarında cerrah tarafından açılmış bir keşiden karın içine sokulur. Alet karın içinde hareket ettikçe, kamera görüntüleri bir video monitörüne gönderir.

Laparoskopi, doktorun açık ameliyat olmadan vücudun içini gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar. Doktor bu işlem sırasında eş zamanlı olarak biyopsi örnekleri de alabilir. Laparoskopik ameliyat kullanmanın hasta için açık ameliyata kıyasla birçok avantajı vardır. Açık cerrahiye kıyasla kesiler çok daha küçüktür, bu da daha hızlı iyileşme sağlar.

Kesiler daha küçük olduğu için açık ameliyata göre daha düşük düzeyde ağrı yaşanır. Ayrıca hastaların hastanede kalış süresi de açık ameliyata kıyasla daha kısa olacaktır. Hastaların işe veya normal günlük aktivitelere dönüşü çok daha hızlıdır. Bu sayede operasyon ve tedavi kişilerin günlük rutinini, kişisel yaşamını ve kariyerini en az biçimde etkileyecektir.

Laparoskopik Mide Ameliyatı

Birçok sindirim sorunu yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bazı ileri mide hastalığı durumları laparoskopik mide ameliyatı gerektirebilir. Laparoskopik ameliyat gastrointestinal sistem hastalıklarını tedavi etmekte yaygın olarak kullanılan “minimal invaziv” bir prosedürdür. Geleneksel açık cerrahi kolon ve bağırsaklara ulaşmak için karnın ortasından uzun bir kesi yapılmasını gerektirir.

Geleneksel cerrahinin aksine laparoskopik ameliyat karında sadece küçük “anahtar deliği” kesileri gerektirir. El yardımlı ameliyatta cerrahın elinin karın organlarına erişmesi için ek bir kesi kullanılır. Sonuç olarak, işlemi yaptıran kişi ameliyattan sonra daha az ağrı ve yara izi yaşayabilir. Ayrıca hastalar kesiklerin minimum tutulması sayesinde daha hızlı bir iyileşme yaşayabilir.

Laparoskopik Reflü Ameliyatı

Laparoskopik reflü ameliyatı fiyatı birkaç farklı faktöre bağlı olarak değişmektedir. Geçirilen operasyonun türü ve içeriğine bağlı olarak her işlemin bir ücreti olacaktır. Bir sonraki önemli faktör, cerrah tarafından talep edilecek ve cerrahın uzmanlık düzeyine bağlı olan faktörlerdir. Ayrıca ameliyatın karmaşıklık düzeyi de laparoskopik reflü ameliyatı fiyatı üzerinde önemli bir etkendir.

Operasyonun ne kadara mal olacağını belirleyen son önemli faktör, hastane tarafından alınan ücrettir. Bu aynı zamanda hastanenin türüne ve donanımına göre değişecektir. Her hastane ameliyathaneleri ve tıbbi personel tarafından yürütülen destek görevleri için farklı ücretlere sahiptir. Bu nedenle laparoskopik ameliyat ücretleri tahmin edilirken bu etkenler göz önüne alınmalıdır.

Laparoskopik Prostat Ameliyatı

Açık gerçekleştirilen daha geleneksel prostat ameliyatı açık prostatektomi olarak adlandırılır. Bu yöntemde cerrah prostatla yakın dokuları çıkarmak için tek bir kesi ile işlem yapar. Bu tip ameliyatlar geçmişe göre çok daha az sıklıkla yapılmaktadır. Laparoskopik prostat ameliyatı ise cerrahın birkaç küçük kesi yapması ile gerçekleştirilir.

Cerrah laparoskopik ameliyat yöntemi ile prostatı çıkarmak için özel uzun cerrahi aletler kullanır. Cerrah, aletleri doğrudan tutar veya aletleri tutan robotik kolları hareket ettirmekte kontrol paneli kullanır.Prostatektomiye bu yaklaşım son yıllarda çok daha yaygın hale geldi. Laparoskopik ameliyat, deneyimli cerrahlar tarafından yapılırsa açık yaklaşıma benzer sonuçlar verebilir.

Laparoskopik Yumurtalık Ameliyatı

Yumurtalık kisti çıkarma, yumurtalıklardan birinden veya her ikisinden bir kisti çıkarmak için yapılan ameliyattır.Laparoskopik ameliyat ile küçük kesikler ve özel aletler kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Daha büyük bir karın kesisi kullanan açık ameliyattan daha hızlı iyileşme süreleri sunabilir. Laparoskopik yumurtalık ameliyatı göbeğin hemen altına açılan küçük bir kesi yapılacaktır.

Ardından, ucunda kamera bulunan ince bir tüp olan laparoskop bu kesiye yerleştirilir. Daha sonra doktorun organları daha iyi görebilmesi için karın içine karbondioksit gazı pompalanacaktır. Laparoskop kistin yerini belirlemek için kullanılır ve yerin belirlenmesiyle birkaç kesi daha yapılır. Kisti çıkarmak için açılan kesiklerin içerisine cerrahi aletler yerleştirilerek müdahale gerçekleştirilecektir. A

Kanser bulunursa, her iki yumurtalığın da operasyon esnasında çıkarılması gerekebilir. Kist çıkarıldıktan sonra kullanılan cerrahi aletlerde kesilerin içerisinden çıkarılacaktır. Kesi açılan alanlar dikiş veya zımba ile kapatılarak operasyon sonlandırılacaktır. Bazı durumlarda doktor açık ameliyata geçebilir ve bunun için karında daha büyük bir kesi yapılacaktır.

Laparoskopik Ameliyat Sonrası Gelişebilecek Komplikasyonlar

Lapasorkopik ameliyat sonrası gaz şikâyeti en sık karşılaşılan laparoskopik ameliyatkomplikasyonlarından bir tanesidir. Ayrıca her ameliyatta olduğu gibi, potansiyel anestezi ve operasyon riski dahil sayısız komplikasyona sahiptir. Laparoskopik ameliyat daha az doku hasarına yol açsa da tamamen risksiz bir operasyon değildir. Laparoskopik ameliyat komplikasyonları, operasyonun çeşitli aşamalarına göre kategorize edilebilir.

Komplikasyonların her biri açık ameliyatlarda da ortaya çıkabildiğinden laparoskopiye özgü değildir. Bu komplikasyonlar mevcut cerrahi operasyonların ardından laparoskopiden daha sık görülür. Enfeksiyon, herhangi bir cerrahi işlemin kolaylıkla en sık görülen komplikasyonudur. Laparoskopik ameliyat ile enfeksiyon oranı açık cerrahiye kıyasla son derece düşüktür.

Ancak birçok istatistiksel çalışma enfeksiyonun laparoskopik cerrahiden sonra en tipik komplikasyon olduğunu göstermektedir. Bu komplikasyon laparoskopik ameliyat tekniğinin kendisiyle değil hastanedeki sterilizasyon koşulları ile ilişkilidir. Diğer hafif komplikasyonlarla birlikte enfeksiyon da kısa süreli bir antibiyotik kullanımı ile tedavi edilebilir. Böyle durumlarda hasta güvenliği operasyonu gerçekleştiren cerrahın en büyük endişesi olmalıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir