Metabolik sendrom nedir?

Obezitenin neden olduğu yüksek kan şekeri, kötü kolesterolde (LDL) artma, iyi kolesterolde (HDL) azalma ve yüksek tansiyonun meydana gelmesine bağlı olarak kalp-damar hastalıkları, diabet ve inme gelişir ise bu duruma metabolik sendrom denir.

Neden metabolik cerrahi yapılmalıdır?

Günümüzde kilo kontrolünün yanında metabolik sendromu tedavi etmek için yapılan cerrahi işlemler metabolik cerrahi olarak adlandırılmaktadır. Bariatrik ve Metabolik cerrahi ile hem kilo kontrolü sağlanır hem de açlık kan şekeri normal sınırlara çekilerek diabete bağlı gelişecek hastalıklar ( böbrek, göz, kalp-damar hastalıkları, inme gibi) kontrol altına alınabilir.

Metabolik cerrahi yöntemleri hangileridir?

Bariatrik ve metabolik cerrahi yöntemler etki mekanizmalarına göre 3 ayrı sınıfta incelenir. Bunlar obezite cerrahisine benzer şekilde restriktif (kısıtlayıcı), Malabsorbtif (emilim bozucu) ve ikisinin beraber olduğu yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır.

  • Mide (gastrik) bypass
  • Roux-n-Y
  • Mini(Tek anastomozlu) – Gastrik bypass
  • Bilio-pankreatik diversiyon + Duodenal Switch
  • İleal interpozisyon
  • Transit Bipartisyon

Kimler metabolik cerrahi adayıdır?

Genel anestezi almasında engel bulunmayan, ilaçlar ile kontrolünde zorluk çekilen Tip 2 diabet hastası olup obezite ya da metabolik sendromu olan ve pankreasından yeterli insülin salgılayabilen hastalar metabolik cerrahi için adayıdır.

Metabolik cerrahi nasıl etki gösterir?

Cerrahi sonrası değişen hormonal durum sonucunda insülin direnci azalır ve dokular insiline hassas hale gelir. Ayrıca pankreasta insülin salgılayan beta hücre fonksiyonları düzelir.

Ameliyata uygun hastalarda cerrahi sonrası 8-10 yıl boyunca %90 lara varan oranda diabet ve buna bağlı metabolik sendromda iyileşme sağlanmaktadır.