Şeker Hastalığı Ameliyatı Riskleri

2010 yılında dünya çapında tahmini 285 milyon yetişkine (20-79 yaşları arasında) diyabet teşhisi konmuştur ve bu sayının 2030 yılında 439 milyon yetişkine çıkması beklenmektedir. Bu salgın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri kapsadığından kariyerleri boyunca diyabetli hastalarla karşılaşacaklardır. Diyabet, birden fazla organ sistemini etkileyen komplikasyonlara neden olur ve potansiyel olarak ortopedik cerrahiden sonra olumsuz sonuçlara neden olur.

Diyabet, ayak ve ayak bileği, üst ekstremite, yetişkin rekonstrüktif, pediatri, omurga cerrahisi ve spor hekimliği dahil olmak üzere tüm ortopedik cerrahi alt uzmanlık dallarının sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. Kötü kontrol edilen diyabet, kemik, yumuşak doku, bağ ve tendon iyileşmesini olumsuz etkiler. Olumsuz sonuçlara katkıda bulunan, nöropati, periferik arter hastalığı ve son dönem böbrek hastalığı gibi diyabet komplikasyonlarıdır.

Dolayısı ile diyabet veya şeker hastalığının tedavisinde kullanılacak yöntemlerden biri olan şeker hastalığı ameliyatı, oldukça ciddi bir sağlık sorununun aşılması bakımından faydalı ve olası riskleri, hastalığın kendisinden daha az zararlı olacak niteliktedir.

Şeker hastalığı ameliyatı riskleri başlığı altında izlenebilecek detaylı unsurlar ise yoktur. Ameliyat; her ameliyatta olduğu gibi, eşitli nedenlere bağlı olarak belli risklere sahip olabilir, ancak buna şeker hastalığı ameliyatı komplikasyonu veya riski demek doğru olmaz.

Diyabet nasıl yönetilir?

Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve kan şekeri testi, tip 2 diyabet için temel yönetim araçlarıdır. Ek olarak, tip 2 diyabetli birçok kişi, kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için bir veya daha fazla diyabet ilacı, hap, insülin ve diğer enjekte edilebilir ilaçlara ihtiyaç duyar. Diyabetli yetişkinler, kardiyovasküler hastalık (KVH) açısından yüksek risk altındadır. Aslında, diyabet hastalarının en az yüzde 65’i kalp hastalığı veya felç sebepleriyle vefat etmektedirler.

Diyabeti yönetmek, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmaktan daha fazlasıdır – ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve gerekirse ilaç kullanımı yoluyla kan basıncı ve kolesterol seviyelerini yönetmek de önemlidir. Bunu yaparak, diyabet hastaları risklerini azaltabilir. Diyabetli kişiler, günlük bakımlarının sorumluluğunu üstlenmelidir. Günlük bakımın çoğu, kan şekeri seviyelerinin çok düşük veya çok yüksek olmasını önlemeyi içerir. Kan şekeri seviyeleri çok düştüğünde (hipoglisemi olarak bilinen bir durum), kişi gergin, titrek ve kafası karışabilir. Kan şekeri çok düşerse bayılma meydana gelebilir.

Diyabet Komplikasyonları

Diyabet ameliyat ile ilişkili komplikasyonlar makrovasküler ve mikrovasküler hastalıktan kaynaklanmaktadır. Bu komplikasyonların çoğu kas-iskelet sistemini doğrudan etkilemez; ancak dolaylı etkiler önemli olabilir. Diyabetli hastalarda koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve serebrovasküler kazalar gibi kardiyovasküler komplikasyonlar %100 -%300 daha olasıdır.

Diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve inme dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıkta iki ila dört kat artışla ilişkilidir. Görme bozukluğu olan hastalar, ambulasyon sırasında yollarındaki nesneleri görselleştirememe nedeniyle alt ekstremitelerine zarar verebilir. Diyabetik nefropatili hastalarda kemik yapılarını potansiyel olarak zayıflatan D vitamini eksikliği olabilir. Son olarak, makrovasküler hastalık ateroskleroza neden olabilir ve yara iyileşmesini engelleyebilir.

Tip 1 diyabet hastalarda yapılan bir çalışma, normal nabız dalga hızlarına rağmen kan akışının normal atışının kaybolduğunu göstermiştir. Diyabetli hastalarda ortalama büyük ayak parmağı basıncı, kontrollerdeki 98 mmHg ile karşılaştırıldığında 64 mmHg idi. Alt ekstremite iskemisinin yokluğunda bile diyabet ameliyat ve nöropatili genç hastalarda kan akış modellerinde değişikliklerin var olduğunu düşündüren artan nöropati şiddeti ile azalan ayak parmağı basınçlarının doğrusal bir korelasyonu görülmüştür (R = 0.7). Ameliyat olmayan hastalarda bu değişiklikler klinik olarak anlamlı olmayabilir, ancak cerrahi bir yara oluşturulursa çok önemli hale gelebilir.

Kaynakça:

1 Türk Diyabet Vakfı Web Sitesi – https://www.turkdiab.org/diyabet-hakkinda-hersey.asp?lang=TR&id=46

2 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü – https://sagligim.gov.tr/tip-2-diyabette-yasam.html

3 TEMD DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2018 – Mayıs 2018 – Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği -2018 – ANKARA ISBN: 978-605-4011-32-2

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir