Sleeve gastrektomi komplikasyonları nelerdir_

Tüp mide ameliyatı, son on yılda dünya çapında olağanüstü bir yükseliş yaşadı. Sindirim anastomozunun olmaması, cerrahi tekniği basitleştirerek fistül, striktür ve marjinal ülser gibi anastomozla ilişkili komplikasyonları azaltır. Ayrıca sindirim devamlılığına, mide boşalmasını düzenleyen pilor ve kalsiyum, B vitaminleri ve demirin emildiği işlevlerini korur. Bununla birlikte, Tüp mide ameliyatının ayrıca, çoklu ve özel bir yönetime ihtiyaç duyan, potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilecek belirli komplikasyonları vardır. Bu derlemenin amacı Tüp mide ameliyatına özgü komplikasyonları, bunların önlenmesini ve tedavisini ayrıntılı olarak açıklamaktır.

Komplikasyonlar

Komplikasyonlar veya diğer bir deyişle operasyon ve sonrasında yaşanan özel durumlar aşağıdaki gibidir. Burada bir hususun alt çizilmelidir. Komplikasyon bir cerrahi işlem için genel olarak olağan durumlardan sayılabildiği gibi; bazı durumlar istenmeyen ve müdahale edilmesi gereken durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda hekim kontrolü gereklidir.

Kanama

Daha büyük kavisli damarların bölünmesi sırasında veya mide zımbasını sırasında kanama meydana gelebilir. Midede dalak üst kutbuna yakın mobilizasyonu sırasında kısa gastrik damarların bölünmesi, özellikle kanama riskini ortaya çıkarır. Kanama durumunda, yaralı damar geri çekilebilir, bu da hemostazı sağlamaya yönelik her türlü girişimin çok zor olmasına neden olur. Kanama olursa, önce mekanik kompresyon denenmeli ve ardından hemostatik gazlı bez yerleştirilmelidir. Bu teknik, çoğu durumda kanamanın azalmasına neden olur ve metal bir klipsle durdurulabilir veya kontrol edilebilen damarı tanımlamaya yardımcı olur.

Zımba hattı sızıntısı

Mide kaçağı tüp mide ameliyatının en ciddi ve korkulan komplikasyonlarından biridir. Tüp mide ameliyatının takiben hastaların %5’e kadarında görülür. Radyolojik bulgulara ve tanı zamanına göre çeşitli sınıflamalar mevcuttur. Üst gastrointestinal kontrast çalışmasına dayanarak, bir mide kaçağı 2 tipte sınıflandırılabilir. Tip I veya klinik bir sızıntı, cerrahi bir dren yoluyla veya karın veya göğüs boşluğuna keskin bir kanal yoluyla kontrol edilir. Tip II veya klinik sızıntı, tersliğin karın veya göğüs boşluklarına difüzyonu ile yaygın bir sızıntıdır. Tanı zamanına göre, mide sızıntıları erken veya geç olarak sınıflandırılır. Erken bir sızıntı genellikle ameliyattan sonraki ilk 3 gün içinde teşhis edilirken, gecikmiş bir sızıntı genellikle ameliyattan 8 gün sonra teşhis edilir.

Apse

Karın içi apse, tüp mide ameliyatından sonra bir başka olası komplikasyondur. Genellikle karın ağrısı, ateş / titreme veya bulantı ve kusma semptomları ile kendini gösterir. Klinik şüpheler varsa, karın içi apse varlığını dışlamak için karın bilgisayarlı tomografi taraması yapılmalıdır. Tüp mide ameliyatının uygulanan 164 hastadan oluşan bir seride, apsesi olan 1 hasta bildirdi (% 0.7). Tedavi perkütan drenajı ve antibiyotikleri içerir.

Darlık

Darlık oluşumu, tüp mide ameliyatının sonra ortaya çıkan bir başka olası komplikasyondur. Doku ödemi nedeniyle ameliyattan sonra akut olarak veya daha sık olarak gecikmeli olarak ortaya çıkabilir. Belirtiler arasında gıda intoleransı, disfaji veya bulantı ve kusma yer alır. Tüp mide ameliyatının takiben midede bükülme bildirilmiş olmasına rağmen, en yaygın stenoz bölgesi mide anatomisidir. Bir üst gastrointestinal çalışma veya endoskopi genellikle tanısaldır.

Beslenme Yetersizlikleri

Tüm obezite cerrahisi operasyonlarında, uygun diyet uygulanmaması durumunda beslenme yetersizliklerinin ortaya çıkması mümkündür. Bundan korunabilmek için hekimin tavsiyelerine harfiyen uyulması gerekir.

Kaynakça:

1 BARİYATRİK CERRAHİ KILAVUZU © Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği • 2018 ISBN: 978-605-4011-28-5 1. Baskı: Nisan 2018

2 Erol V., Öztürkeri Ö.A., Yılmaz T.H., Emre S., Gülay H. Management of peripheric neuropathy following laparoscopic sleeve gastrectomy, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 9(1), 35-9, 2016

3 Diamantis T, Apostolou KG, Alexandrou A, Griniatsos J, Felekouras E, Tsigris C. Review of long-term weight loss results after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis. 2014 Jan-Feb;10(1):177-83

4 Burgos AM, Braghetto I, Csendes A, Maluenda F, Korn O, Yarmuch J, Gutierrez L. Gastric leak after laparoscopic-sleeve gastrectomy for obesity. Obes Surg. 2009 Dec;19(12):1672-7.

5 Bariatrik Cerrahi Uygulanmış Hastalarda Endoskopi ve Endoskopik Tedavi Yöntemleri – A. Emre YILDIRIM1 , Reskan ALTUN, Barış Demiriz3 , Ahmet Fatih Yılmaz3 Gaziantep Şehitkâmil Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 3 Genel Cerrahi Kliniği, Gaziantep  – güncel gastroenteroloji 18/4

6 Gehrer S, Kern B, Peters T, Christoffel-Courtin C, Peterli R. Fewer nutrient deficiencies after laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) than after laparoscopic Roux-Y-gastric bypass (LRYGB)-a prospective study. Obes Surg. 2010 Apr;20(4):447-53.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir